Evertink.lt sistemos el. parduotuvės atstovo TAISYKLĖS:


1. Evertink.lt sistemos administratorius vertinimo ir atsiliepimų apie el. parduotuves pateikimo tvarką nustato ir keičia savo nuožiūra. Visoms Evertink.lt sistemoje esančioms el. parduotuvėms atitinkamu laikotarpiu taikoma ta pati el. parduotuvių vertinimo ir atsiliepimų pateikimo tvarka.

2. El. parduotuvės atstovas turi galimybę savo profiliui Evertink.lt sistemoje nemokamai priskirti iki 5 skirtingų vartotojų. Už priskirtų vartotojų pateikiamą informaciją atsako pats el. Parduotuvės atstovas.

3. El. parduotuvės atstovas Evertink.lt sistemoje savo profilyje turi teisę registruoti neribotą skaičių el. parduotuvių (bei kiekvienai iš jų priskirti logotipą), kiekvienai el. parduotuvei pasirinkdamas taikytinų paslaugų teikimo planą.

4. El. parduotuvės atstovas Evertink.lt sistemoje turi teisę redaguoti savo profilio informaciją, įskaitant el. parduotuvės aprašymą, kontaktinius duomenis, raktinius žodžius.

5. El. parduotuvės atstovas turi teisę nustatyti automatinio laiškų siuntimo savo klientams, terminą.

6. El. parduotuvės atstovams draudžiama Evertink.lt sistemoje patiems rašyti atsiliepimą apie savo valdomą el. Parduotuvę.

7. Atstovas savo valdomos el. parduotuvės klientus įsipareigoja supažindinti su tuo, kad naudojasi Evertink.lt sistema ir sudaryti jiems galimybę Evertink.lt sistemos pagalba parašyti apie el. parduotuvę atsiliepimą bei įvertinimą.

8. El. parduotuvės atstovas supranta, kad jo valdomos el. parduotuvės klientas, atlikęs prekės užsakymą bei norėdamas įvertinti el. parduotuvę, turi išreikšti sutikimą ar nesutikimą pasidalinti savo el. pašto adresu kartu su sistema Evertink.lt, todėl atitinkamai papildo savo el. parduotuvės taisykles.

9. Kadangi yra galimybė Evertink.lt sistemos administratoriui siųsti elektroninius laiškus tiesiogiai el. parduotuvės klientams, kurie vertino kliento elektroninę parduotuvę, kliento duomenis gavus iš el. parduotuvės atstovo, el. parduotuvės atstovas įsipareigoja imtis priemonių ir atlikti visus reikiamus veiksmus tam, kad toks duomenų perdavimas Evertink.lt sistemos administratoriui būtų teisėtas ir su kliento sutikimu (klientui atšaukus savo sutikimą, el. parduotuvės atstovas nedelsdamas informuoja apie tai Evertink.lt sistemos administratorių raštu). Tuo pačiu šalys susitaria, kad tais atvejais, kai Evertink.lt sistemos administratorius panaudoja kliento duomenis, gautus iš el. parduotuvės atstovo, laikoma, kad el. parduotuvės atstovas yra šiuos duomenis Paslaugų teikėjui perdavęs teisėtai ir pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus. Duomenys naudojami vertinančių pirkėjų autorizavimui ir informavimui apie vertinimą ir komentarus kurie susiję su jų paliktu vertinimu.

10. El. parduotuvės atstovas supranta, kad jis neturės teisės keisti jo klientų apie el. parduotuvę parašytų atsiliepimų ir pateiktų įvertinimų. Savo atsiliepimus ir įvertinimus turi teisę keisti tik el. parduotuvėje pirkę asmenys.

11. El. parduotuvės atstovas turi teisę apie jo valdomą el. parduotuvę Evertink.lt parašytus atsiliepimus ir (ar) įvertinimus panaudoti komerciniais tikslais, jeigu tokią galimybę suteikia naudojamas paslaugų planas. Kitais atvejais draudžiama bet kokiu būdu panaudoti apie jo el. parduotuvę parašytus atsiliepimus ir (ar) įvertinimus.

12. Pasirašydamas sutartį su Evertink.lt sistemos administratoriumi, el. parduotuvės atstovas patvirtina, kad jam yra žinoma ir jis neprieštarauja tam, kad Evertink.lt sistemos administratorius turi teisę vienašališkai ir be išankstinio perspėjimo keisti tinklalapio Evertink.lt naudojimosi taisykles, su kuriomis supažindinami el. parduotuvės klientai.

13. El. parduotuvės atstovas privalo nedelsdamas informuoti Evertink.lt sistemos administratorių apie bet kokius savo asmens ar kontaktinių duomenų pasikeitimus, tame tarpe ir pranešti naują el. pašto adresą.

14. Pirkėjų atsiliepimus tvarkyti gali pačios el. parduotuvės atstovai, pasirašę sutartis su Evertink.lt ir turintys paskyrą Evertink.lt portale.

15. Esant nenumatytoms aplinkybėms, dėl techninių kliūčių, Evertink.lt sistemos atnaujinimo darbų ir kitais panašiais atvejais Evertink.lt sistemos administratorius turi teisę laikinai apriboti naudojimąsi Evertink.lt sistema.

Evertink.lt lankytojų TAISYKLĖS:


1. Visi, besinaudojantys Evertink.lt sistema, privalo susipažinti su šiomis taisyklėmis ir jų laikytis.

2. Sistema Evertink.lt skirta pateikti pirkėjų atsiliepimus apie patirtį apsiperkant el. parduotuvėse. Pirkėjų atsiliepimus tvarkyti gali pačios el. parduotuvės atstovai, pasirašę sutartis su Evertink.lt ir turintys paskyrą Evertink.lt portale.

3. Asmenys, pateikiantys atsiliepimus Evertink.lt sistemoje, atsako už jų duomenų tikslumą.

4. Evertink.lt negarantuoja atsiliepimo informacijos tikslumo. Kiekvienas, pateikdamas Evertink.lt sistemoje esančią informaciją, prisiima visą atsakomybę dėl šios informacijos panaudojimo pasekmių.

5. Draudžiama pateikti melagingą, klaidingą, šmeižiančią informaciją. Lankytojai, pateikdami atsiliepimus apie el. parduotuvę, patvirtina, kad ši informacija yra teisinga ir atsako už jų turinį. Evertink.lt portalo administratorius neatsako už komentarų turinį. Draudžiama talpinti nesusijusius su pirkimu, įžeidžiančius, siekiančius pažeminti, grasinančius, skatinančius neapykantą ir smurtą ar reklaminius atsiliepimus. Gavus objektyvių duomenų, kad pateikta informacija yra melaginga, ji trinama be perspėjimo. Atsiliepimai apie el. parduotuvę yra saugomi, jei jie reiškiami neįžeidžiant, nesiekiant žeminti ar menkinti, o turint pozityvių tikslų - siekiame, kad Evertink.lt sistemoje esančios el. parduotuvės būtų vertinamos pagal objektyvius palyginamus vertinimo kriterijus, sukaupiant realių klientų patirtį. Komentarai, parašyti iš užsienio ar naudojantis proxy serveriais, gali būti trinami dėl sudėtingos autorių paieškos, gavus prašymą iš el. parduotuvių apie tokius komentarus, jie bus pašalinti.

6. Evertink.lt sistema visada fiksuoja informaciją įvedančių vartotojų IP adresus. Esant pažeidimams ši informacija gali būti perduodama valstybinėms teisėsaugos įstaigoms.

7. Lankytojai, norintys pašalinti savo parašytą atsiliepimą, turi susisiekti su Evertink.lt sistemos administratoriumi el. paštu info@evertink.lt.

8. Viešai pateikiami atsiliepimas, atsiliepimų autorių vardas, pavardė, atsiliepimo paskelbimo data ir laikas. Lankytojai, pateikdami atsiliepimą sutinka, kad jo vardas ir pavardė bus rodomi viešai.

9. Lankytojų atsiliepimų autorių el. pašto adresas ir užsakymo ar čekio numerio informacija matoma el. parduotuvėms, turinčioms savo paskyras Evertink.lt portale. Tuo siekiama suteikti galimybę el. parduotuvės atstovams susisiekti su klientais ir išspręsti kilusias problemas.

10. El. parduotuvės, norėdamos panaikinti pirkėjų atsiliepimus, pirmiausiai turėtų kreiptis į Evertink.lt portalo administratorių el. paštu info@evertink.lt.

11. Evertink.lt pasilieka teisę bet kuriuo metu be atskiro perspėjimo panaikinti lankytojų įvestą informaciją.

12. Paskutinį kartą taisyklės keistos 2018 m. balandžio 10 d.

13. Taisyklės gali būti keičiamos bet kuriuo metu be atskiro perspėjimo.

14. Visi pageidavimai, pasiūlymai, skundai, pranešimai priimami el. paštu info@evertink.lt.

15. Lankytojai, kurie nesutinka su šiomis taisyklėmis, turi tuojau pat uždaryti Evertink.lt portalo langą. Tokiais atvejais, kai kataloge buvo įvesta informacija, pranešti apie tai el. Paštu info@evertink.lt dėl jos panaikinimo.

Evertink.lt sistemos el. parduotuvių vertinimo ir reitingavimo tvarka:


1. Evertink.lt sistema turi teisę savo iniciatyva vienašališkai nustatyti el.parduotuvių reitingavimo sistemą (tame tarpe ir el. parduotuvių vertinimo kriterijus).

2. Visos Evertink.lt sistemoje registruotos el. parduotuvės yra vaizduojamos automatiškai pagal kiekvienos iš jų reitingą, t.y. aukštesnį klientų įvertinimą turinčios el. parduotuvės vaizduojamos aukštesnėse pozicijose nei tos, kurios turi žemesnį įvertinimo reitingą.

3. El. parduotuvių, kurios turėjo savo profilius Evertink.lt tinklalapyje iki 2013-11-01, iki šios datos klientų pateikti įvertinimo balai bus įtraukiami į bendrą reitingą, jeigu atsiliepimų skaičius viršijo 20.

4. Sistemos Evertink.lt administratorius turi teisę panaikinti klientų apie el. parduotuvę parašytus atsiliepimus ir/ar pateiktus įvertinimus sistemos Evertink.lt naudojimosi taisyklėse numatytais atvejais ir tvarka.