Evertink.lt sistemos projekto administratoriaus TEISĖS:


1. Evertink.lt sistemos projekto administratorius vertinimo ir atsiliepimų apie el. parduotuves pateikimo tvarką nustato ir keičia savo nuožiūra. Visoms Evertink.lt sistemoje esančioms el. parduotuvėms atitinkamu laikotarpiu taikoma ta pati el. parduotuvių vertinimo ir atsiliepimų pateikimo tvarka.

2. Sistema Evertink.lt skirta pateikti pirkėjų atsiliepimus apie patirtį apsiperkant el. parduotuvėse. Pirkėjų atsiliepimus tvarkyti gali pačios el. parduotuvės atstovai, pasirašę sutartis su Evertink.lt ir turintys atstovo paskyrą Evertink.lt portale.

3. Sistemos Evertink.lt projekto administratorius turi teisę panaikinti klientų apie el. parduotuvę parašytus atsiliepimus ir/ar pateiktus įvertinimus sistemos Evertink.lt naudojimosi taisyklėse numatytais atvejais ir tvarka.

4. Taisykles projekto administratorius turi teisę keisti bet kuriuo metu be atskiro perspėjimo.

5. Visi pageidavimai, pasiūlymai, skundai, pranešimai priimami el. paštu info@evertink.lt.

6. Evertink.lt portalas su visa jame esančia informacija priklauso UAB „Elektroninio verslo grupė“ ir yra saugomas LR įstatymų. Bet kokios informacijos kopijavimas yra draudžiamas.

7. Esant nenumatytoms aplinkybėms, dėl techninių kliūčių, Evertink.lt sistemos atnaujinimo darbų ir kitais panašiais atvejais Evertink.lt sistemos administratorius turi teisę laikinai apriboti naudojimąsi Evertink.lt sistema

Evertink.lt sistemos el. parduotuvių vertinimo ir reitingavimo tvarka:


1. Evertink.lt sistemos projekto administratorius turi teisę savo iniciatyva vienašališkai nustatyti el. parduotuvių reitingavimo sistemą (tame tarpe ir el. parduotuvių vertinimo kriterijus).

2. Visos Evertink.lt sistemoje registruotos el. parduotuvės yra vaizduojamos automatiškai pagal kiekvienos iš jų reitingą, t.y. aukštesnį klientų įvertinimą turinčios el. parduotuvės vaizduojamos aukštesnėse pozicijose nei tos, kurios turi žemesnį įvertinimo reitingą.

3. El. parduotuvių, kurios turėjo savo profilius Evertink.lt tinklalapyje iki 2013-11-01, iki šios datos klientų pateikti įvertinimo balai bus įtraukiami į bendrą reitingą, jeigu atsiliepimų skaičius viršijo 20.

Evertink.lt sistemos el. parduotuvės atstovo TAISYKLĖS:


1. El. parduotuvės atstovas Evertink.lt sistemoje turi teisę redaguoti savo paskyros informaciją, įskaitant el. parduotuvės aprašymą, kontaktinius duomenis, raktinius žodžius.

2. El. parduotuvės atstovas Evertink.lt sistemoje savo paskyroje turi teisę registruoti neribotą skaičių el. parduotuvių (bei kiekvienai iš jų priskirti logotipą), kiekvienai el. parduotuvei pasirinkdamas taikytinų paslaugų teikimo planą. Už pateikiamą informaciją atsako elektroninės parduotuvės paskyros atstovas.

3. El. parduotuvės atstovas turi galimybę savo paskyrai Evertink.lt sistemoje nemokamai priskirti iki 5 skirtingų vartotojų. Už priskirtų vartotojų pateikiamą informaciją atsako pats el. parduotuvės atstovas.

4. El. parduotuvės atstovams draudžiama Evertink.lt sistemoje patiems rašyti atsiliepimą apie savo valdomą el. parduotuvę.

5. El. parduotuvės, norėdamos panaikinti pirkėjų atsiliepimus, kurie galbūt neatitinka tikrovės, pirmiausiai turėtų kreiptis į Evertink.lt portalo administratorių el. paštu info@evertink.lt.

6. El. parduotuvės atstovas turi teisę nustatyti automatinio laiškų siuntimo savo klientams, terminą.

7. Atstovas savo valdomos el. parduotuvės klientus įsipareigoja supažindinti su tuo, kad naudojasi Evertink.lt sistema ir sudaryti jiems galimybę Evertink.lt sistemos pagalba parašyti apie el. parduotuvę atsiliepimą bei įvertinimą.

8. El. parduotuvės atstovas supranta, kad jo valdomos el. parduotuvės klientas, atlikęs prekės užsakymą bei norėdamas įvertinti el. parduotuvę, turi išreikšti sutikimą ar nesutikimą pasidalinti savo el. pašto adresu kartu su sistema Evertink.lt, todėl atitinkamai papildo savo el. parduotuvės taisykles.

9. Kadangi yra galimybė Evertink.lt sistemos administratoriui siųsti elektroninius laiškus tiesiogiai el. parduotuvės klientams, kurie vertino kliento elektroninę parduotuvę, kliento duomenis gavus iš el. parduotuvės atstovo, el. parduotuvės atstovas įsipareigoja imtis priemonių ir atlikti visus reikiamus veiksmus tam, kad toks duomenų perdavimas Evertink.lt sistemos administratoriui būtų teisėtas ir su kliento sutikimu (klientui atšaukus savo sutikimą, el. parduotuvės atstovas nedelsdamas informuoja apie tai Evertink.lt sistemos administratorių raštu). Tuo pačiu šalys susitaria, kad tais atvejais, kai Evertink.lt sistemos administratorius panaudoja kliento duomenis, gautus iš el. parduotuvės atstovo, laikoma, kad el. parduotuvės atstovas yra šiuos duomenis Paslaugų teikėjui perdavęs teisėtai ir pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus. Duomenys naudojami vertinančių pirkėjų autorizavimui ir informavimui apie vertinimą ir komentarus kurie susiję su jų paliktu vertinimu.

10. El. parduotuvės atstovas supranta, kad jis neturės teisės keisti jo klientų apie el. parduotuvę parašytų atsiliepimų ir pateiktų įvertinimų. Savo atsiliepimus ir įvertinimus turi teisę keisti tik el. parduotuvėje pirkę asmenys.

11. Pirkėjų atsiliepimus tvarkyti gali pačios el. parduotuvės atstovai, pasirašę sutartis su Evertink.lt ir turintys paskyrą Evertink.lt portale.

12. El. parduotuvės atstovas turi teisę apie jo valdomą el. parduotuvę Evertink.lt parašytus atsiliepimus ir (ar) įvertinimus panaudoti komerciniais tikslais, jeigu tokią galimybę suteikia naudojamas paslaugų planas. Kitais atvejais draudžiama bet kokiu būdu panaudoti apie jo el. parduotuvę parašytus atsiliepimus ir (ar) įvertinimus.

13. Pasirašydamas sutartį su Evertink.lt sistemos administratoriumi, el. parduotuvės atstovas patvirtina, kad jam yra žinoma ir jis neprieštarauja tam, kad Evertink.lt sistemos administratorius turi teisę vienašališkai ir be išankstinio perspėjimo keisti tinklalapio Evertink.lt naudojimosi taisykles, su kuriomis supažindinami el. parduotuvės klientai.

14. El. parduotuvės atstovas privalo nedelsdamas informuoti Evertink.lt sistemos administratorių apie bet kokius savo asmens ar kontaktinių duomenų pasikeitimus, tame tarpe ir pranešti naują el. pašto adresą.

15. Norėdamas ištrinti savo profilį, el. parduotuvės atstovas turi pateikti prašymą Evertink.lt sistemos projekto administratoriui.

Evertink.lt lankytojų TAISYKLĖS:

1. Visi, besinaudojantys Evertink.lt sistema, privalo susipažinti su šiomis taisyklėmis ir jų laikytis.

2. Asmenys, pateikiantys atsiliepimus Evertink.lt sistemoje, atsako už jų duomenų tikslumą.

3. Kadangi Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas bei Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas yra taikomas tik fizinių asmenų atžvilgiu, Evertink.lt atsiliepimų portale lankytojui įvesti ir pateikti atsiliepimą apie el. parduotuvę*, kurioje jis pirko, yra galima. Evertink.lt portale skelbiamas tik el. parduotuvės internetinis adresas, kurį įveda pirkėjas, įvesdamas atsiliepimą.

4. Evertink.lt negarantuoja atsiliepimo informacijos tikslumo. Kiekvienas lankytojas ir pirkėjas, pateikdamas Evertink.lt sistemoje esančią informaciją, prisiima visą atsakomybę dėl šios informacijos panaudojimo pasekmių.

5. Draudžiama pateikti melagingą, klaidingą, šmeižiančią informaciją. Lankytojai, pateikdami atsiliepimus apie el. parduotuvę, patvirtina, kad ši informacija yra teisinga ir atsako už jų turinį. Evertink.lt portalo administratorius neatsako už komentarų turinį. Draudžiama talpinti nesusijusius su pirkimu, įžeidžiančius, siekiančius pažeminti, grasinančius, skatinančius neapykantą ir smurtą ar reklaminius atsiliepimus. Gavus objektyvių duomenų, kad pateikta informacija yra melaginga, ji trinama be perspėjimo. Atsiliepimai apie el. parduotuvę yra saugomi, jei jie reiškiami neįžeidžiant, nesiekiant žeminti ar menkinti, o turint pozityvių tikslų - siekiame, kad Evertink.lt sistemoje esančios el. parduotuvės būtų vertinamos pagal objektyvius palyginamus vertinimo kriterijus, sukaupiant realių klientų patirtį. Komentarai, parašyti iš užsienio ar naudojantis proxy serveriais, gali būti trinami dėl sudėtingos autorių paieškos, gavus prašymą iš el. parduotuvių apie tokius komentarus, jie bus pašalinti.

6. Viešai pateikiami atsiliepimas, atsiliepimų autorių vardas, pavardė, atsiliepimo paskelbimo data ir laikas. Lankytojai, pateikdami atsiliepimą sutinka, kad jo vardas ir pavardė bus rodomi viešai.

7. Evertink.lt sistema visada fiksuoja informaciją įvedančių vartotojų IP adresus. Esant pažeidimams ši informacija gali būti perduodama valstybinėms teisėsaugos įstaigoms.

8. Lankytojų atsiliepimų autorių el. pašto adresas ir užsakymo ar čekio numerio informacija matoma el. parduotuvėms, turinčioms savo paskyras Evertink.lt portale. Tuo siekiama suteikti galimybę el. parduotuvės atstovams susisiekti su klientais ir išspręsti kilusias problemas.

9. Lankytojai, norintys pašalinti savo parašytą atsiliepimą, turi susisiekti su Evertink.lt sistemos projekto administratoriumi el. paštu info@evertink.lt.

10. Evertink.lt pasilieka teisę bet kuriuo metu be atskiro perspėjimo panaikinti lankytojų įvestą informaciją, jei jie neatitinka šių taisyklių 5 punkto.

11. Lankytojai, kurie nesutinka su šiomis taisyklėmis, turi tuojau pat uždaryti Evertink.lt portalo langą. Tokiais atvejais, kai kataloge buvo įvesta informacija, pranešti apie tai el. paštu info@evertink.lt dėl jos panaikinimo.

Privatumo politika

1. Bendrosios nuostatos

Evertink.lt gerbia visų svetainės https://www.evertink.lt/ (toliau - portalas) naudotojų teisę į asmens duomenų apsaugą ir įsipareigoja ją užtikrinti.

Ši privatumo politika reglamentuoja pagrindinius Portalo naudotojų asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo principus bei tvarką.

Naudodamiesi portalu ar paslaugomis, pateikdami savo asmens duomenis, sutinkate su šia Privatumo politika (išskyrus duomenų tvarkymo veiksmus, kuriems reikės jūsų individualaus sutikimo). Privatumo politiką galima peržiūrėti svetainėje adresu https://evertink.lt/taisykles-ir-salygos/

Jūsų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau - Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau - ADTAĮ), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau - ERĮ) ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų, taip pat duomenų apsaugos priežiūros institucijų (Lietuvoje - Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos) nurodymų.

2. Kokius Jūsų asmens duomenis renkame?

Renkami ir saugomi asmens duomenys, kuriuos jūs pateikiate lankydamiesi portale arba užsisakydami paslaugas kitu būdu: vardą, pavardę, įmonės pavadinimą, el. pašto adresą. Jūsų asmens duomenys saugomi mūsų bendradarbiavimo laikotarpiu ir 10 (dešimt) metų nuo bendradarbiavimo pabaigos.

Taip pat renkami ir tvarkomi Jūsų asmens duomenyss, kuriuos Jūs netiesiogiai pateikiate, lankydamiesi portale, t. y. šie duomenys yra automatiškai surenkami iš Jūsų naudojamų kompiuterių ir (ar) mobiliųjų įrenginių, Jums prisijungus prie Svetainės: prisijungimų IP adresai ir laikai, vartotojo naudojama naršyklė ir jos versija, įrenginio tipas, duomenys apie paslaugų naudojimą, pvz., duomenys, surinkti naudojant slapukus ir panašias technologijas, susijusias su naršymu internete ir pan.

3. Kokiais tikslais tvarkome Jūsų asmens duomenis?

Aukščiau nurodyti Jūsų asmens duomenys tvarkomi šiais duomenų tvarkymo tikslais: portalo naudotojų identifikavimui savo informacinėse sistemose, tiesioginei rinkodarai (gavus išankstinį duomenų subjektų sutikimą).

4. Kaip tvarkomi jūsų asmens duomenys?

Užtikriname, kad jūsų asmens duomenys bus tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu, renkami konkrečiais, aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais ir nebus toliau tvarkomi su šiais tikslais nesuderinamu būdu.

5. Kokias duomenų subjektų teises Jūs turite?

Jūs turite šias duomenų subjektų teises, kurias įgyvendinsime gavę jūsų užklausą (el. pašto adresu info@evertink.lt paštu) su tinkamu patvirtinimu apie savo tapatybę:

- susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, t. y. Jums pageidaujant pateiksime tvarkomus asmens duomenis
- prašyti ištrinti asmens duomenis, kurie yra tvarkomi tik su sutikimu, jei Jūs atšaukiate atitinkamą sutikimą. Taip pat galite prašyti ištrinti duomenis, jei tvarkomi duomenys yra pertekliniai, duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu ar duomenys tvarkomi neteisėtai ir pan. Ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip tvarkymas būtinas sutarties vykdymui arba yra pareigos pagal taikomus teisės aktus vykdymas (teisė būti pamirštam).
- atšaukti sutikimą leisti tvarkyti Jūsų asmens duomenis (pavyzdžiui, atšaukti sutikimą tiesioginės rinkodaros tikslu)

Informuojame, kad, atsižvelgdami į tai, kad yra pažeistos jūsų, kaip duomenų subjektų, teisės arba turėdami klausimų dėl asmens duomenų tvarkymo, galite pateikti prašymą įvertinti situaciją ar skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (https://vdai.lrv.lt/).


Taisyklės ir privatumo politika atnaujintos: 2022 sausio 19 d.